Skip to main content

Werkwijze huiswerkbegeleiding

Voordat er wordt gestart met de huiswerkbegeleiding vindt er een startgesprek plaats. Er wordt samen met ouder(s) en het kind een hulpvraag besproken. Waar loopt uw kind tegenaan? Aan de hand van het startgesprek worden afspraken gemaakt en kunnen we vervolgens aan de slag. Er wordt een vast moment in de week gepland. Huiswerkbegeleiding bestaat uit 30 minuten per afspraak. Tussentijds zal de voortgang besproken worden en zal er via de mail contact zijn met de ouder(s)/verzorger(s).

 

Hoe ziet de huiswerkbegeleiding eruit?

Bij binnenkomst besteed ik altijd eerst aandacht aan hoe het gaat met uw kind. Bij het voorafgaande gevoerde startgesprek is besproken waar uw kind behoefte aan heeft. Bij huiswerkbegeleiding zal dit gaan om het plannen van huiswerk en toetsen, hoe je het beste kunt leren en het samenvatten van de te leren leerstof. Wanneer uw kind vragen heeft over het huiswerk kan ik hier tijdens de huiswerkbegeleiding aandacht aan besteden en indien gewenst nogmaals uitleggen.