Skip to main content

Werkwijze bijles

Voordat er wordt gestart met de bijles vindt er een startgesprek plaats. Er wordt samen met ouder(s) en het kind een hulpvraag besproken. Waar loopt uw kind tegenaan? Aan de hand van het startgesprek worden doelen opgesteld waar we mee aan de slag gaan. Er wordt een vast moment in de week gepland. Bijles bestaat uit 45 minuten per afspraak. Tussentijds zal de voortgang besproken worden.
Ik geef bijles op verschillende vakgebieden zoals rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, maar ook vakken gericht op de middelbare school zoals wiskunde.


Hoe ziet een bijles eruit?

Bij binnenkomst besteed ik altijd eerst aandacht aan hoe het gaat met uw kind.
Bij het voorafgaande gevoerde startgesprek is besproken op welke manier de bijles wordt aangepakt. Dit kan op de volgende manieren:

Pré teaching

Tijdens de bijles wordt de lesstof behandeld die de week erna op school wordt aangeboden. Hierdoor bouwt uw kind voorkennis op waardoor hij of zij de les beter zal kunnen volgen. Voor een optimaal resultaat is het wenselijk om voorafgaand aan de begeleiding eenmalig contact met de leerkracht te hebben. 

Remedial teaching

We bekijken samen of er sprake is van hiaten. Hiaten betekent dat er bepaalde strategieën niet goed zijn ontwikkeld waardoor een achterstand is opgelopen. Bijvoorbeeld: De tafelsommen zijn niet goed geautomatiseerd, hierdoor lukt het uw kind niet om de deelsommen uit te rekenen. De focus zou dan bij de bijles kunnen liggen op de tafelsommen en eventueel gaan we terug naar het handelend rekenen. Weet uw kind wat een tafelsom is en waar we dit voor nodig hebben? Oftewel even terug naar de basis.

Ten allen tijden wordt de methode van uw school gevolgd om dezelfde strategieën aan te bieden en te volgen. Hier heeft uw kind het meeste baat bij en is het meest effectief.