Skip to main content

Bijles

PAKKET A

10 bijlessen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden

€50,- per bijles
€500,- per pakket

PAKKET B

10 bijlessen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden
15 min. verslaglegging

€57,50 per bijles
€575,- per pakket

PAKKET C

15 bijlessen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden

€47,50 per bijles
€712,50 per pakket

PAKKET D

15 bijlessen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden
15 min. verslaglegging

€55,- per bijles
€825,- per pakket

De bijlessen worden afgestemd op de behoefte van de leerling. Tijdens het gratis intakegesprek worden de behoeften van de leerling besproken. Dit intakegesprek is samen met de leerling, ouder(s) en begeleider. Hierdoor kan er een vliegende start worden gemaakt vanaf de eerste begeleiding.

De verslaglegging bestaat uit een verslag in de vorm van een logboek inclusief foto’s. Deze wordt na iedere begeleiding digitaal gedeeld met ouder(s) en indien gewenst met de leerkracht(en) van de betreffende leerling.

Huiswerkbegeleiding

PAKKET E

10 begeleidingen

10 min. voorbereiding
30 min. leerlinggebonden

€33,- per begeleiding
€330,- per pakket

PAKKET F

15 begeleidingen

10 min. voorbereiding
30 min. leerlinggebonden

€32,- per begeleiding
€480,- per pakket

HUISWERKKLAS

10 begeleidingen

30 min. groepsgebonden
maximaal 4 leerlingen
woensdag 17:45 – 18:15

€20,- per begeleiding
€200,- per pakket

De huiswerkbegeleidingen worden afgestemd op de behoefte van de leerling. Tijdens het gratis intakegesprek worden de behoeften van de leerling besproken. Dit intakegesprek is samen met de leerling, ouder(s) en begeleider. Hierdoor kan er een vliegende start worden gemaakt vanaf de eerste huiswerkbegeleiding.

De huiswerkklas is op een vast moment in de week. Er zullen maximaal 4 leerlingen aansluiten in de huiswerkklas. In de huiswerkklas wordt aangestuurd op het maken van huiswerk, plannen van huiswerk en toetsen, leren van toetsen en instructies op het maken van samenvattingen en begeleiden om te leren.

NT2-begeleiding

PAKKET G

10 begeleidingen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden

€55,00 per bijles
€550,- per pakket

PAKKET H

10 begeleidingen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden
15 min. verslaglegging

€62,50,- per bijles
€625,- per pakket

PAKKET I

15 begeleidingen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden

€52,50,- per bijles
€787,50 per pakket

PAKKET J

15 begeleidingen

15 min. voorbereiding
45 min. leerlinggebonden
15 min. verslaglegging

€60,00 per bijles
€900,00 per pakket

Klein groepje

Daarnaast bieden we op aanvraag begeleiding aan in tweetallen of een klein groepje. Hiervoor is het van belang dat de hulpvraag enigszins overeen komt. Voor deze begeleidingen hanteren we een aangepast tarief. De mogelijkheden hiervan bespreken we graag in het vrijblijvende intakegesprek. Neem hiervoor gerust contact op!

Begeleiding tijdens vakanties

Voor de start van iedere vakantie wordt in overleg met de ouder(s) en leerling besproken of het wenselijk is om een begeleiding in de vakantie te plannen. De mogelijkheden hiervan wordt vanuit de begeleider gegeven. Dit vindt plaats in gezamenlijk overleg.

Begeleiding op locatie

Alle begeleidingen vinden plaats in onze praktijkruimte. Het adres is Den Uitvanck 15. Wanneer het wenselijk is om de begeleiding op een andere locatie te verzorgen én de begeleider hier de tijd en ruimte voor heeft is dit mogelijk. Hiervoor zullen dan wel reiskosten in rekening worden gebracht.